Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / kannanotto

kannanotto

17.6.2012

Kokoo­mus julkaisi kunnal­lis­po­liit­ti­sen kannan­o­ton

Kokoo­mus luot­taa vahvoi­hin perus­kun­tiin, jotka elin­voi­mai­sina pysty­vät järjes­tä­mään esimer­kiksi laaduk­kaat sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut. Tavoit­teena on sellai­nen kunta­ra­kenne, että kunnat pysty­vät

Skip to content