Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Johanna Manninen

Johanna Manninen

8.5.2009

Turneella Johan­nan, Heikin ja Petrin kanssa

Olipa upea päivä. Aurinko lämmitti ja ihmi­siä riitti euro­vaali- ja kuun­te­lu­kier­tu­eella Kuopiossa ja Suonen­joella. Tämä on parasta tässä työssä. Juuri kun luulee osaa­vansa ja tietä­vänsä asioista jota­kin (kaiken), kuun­te­lu­kier­tu­een palaute ihmi­siltä palaut­taa jalat maahan terveellä tavalla. Tori-, kahvila- ja osta­ri­ti­lai­suu­det ovat minulle paras keino tais­tella laitos­tu­mista vastaan. Minis­te­ri­öön on nimit­täin helppo laitos­tua. Hyvien virka­mies­ten valmis­tel­lessa faktoja ja taus­ta­pa­pe­reita on riskinä, että minis­teri ryhtyy muodos­ta­maan maail­man­ku­vaansa ja todel­li­suut­taan luke­mansa perus­teella. Luetussa teks­tissä ei ole mikään väärin. Riski piilee vain siinä, jos uskoo maail­man ja ihmis­ten elämän olta­van koko­nai­suu­des­saan laitet­ta­vissa pape­rille. Näin se ei tieten­kään ole. Siksi nämä kuun­te­lu­ti­lai­suu­det ovat lois­ta­via ja vält­tä­mät­tö­miä. Täältä saa voimaa ja käsi­tyk­sen koko elämän kirjosta.

Skip to content