Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / av-tuotanto

av-tuotanto

1.9.2016

Kult­tuu­ria­loille satsauk­sia budjet­ti­rii­hestä: Av-tuotan­to­kan­nus­tin ja lainaus­kor­vaus

Halli­tus päätti budjet­ti­rii­hessä kahdesta merkit­tä­västä panos­tuk­sesta kult­tuu­ria­loille. Audio­vi­su­aa­lis­ten alojen tuotan­to­kan­nus­ti­mella paran­ne­taan eloku­vien, doku­ment­tien, sarjo­jen ja animaa­tioi­den teke­mi­sen edel­ly­tyk­siä Suomessa. Kirjai­li­joi­den,

Skip to content