Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Anne-Mari Virolainen

7.2.2013

Anne-Mari Viro­lai­nen: Sini­vihreää säästä­väisyyttä

Ilmas­to­haas­tee­seen vastaa­mi­seksi on luotava ratkai­suja, joissa yhtei­nen hyvä saadaan mahtu­maan samaan paket­tiin yksi­tyis­ten intres­siemme kanssa. Sitten on vakuu­tet­tava ihmi­set siitä,

12.12.2012

Viro­lai­nen: Tehos­tet­tua tukea muis­ti­sai­raille

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen haluaa tehos­tet­tua tukea muis­ti­sai­raille. Hän toivoo kotiin vietä­vien palve­lu­jen kehit­tä­mistä ja uusien keino­jen etsi­mistä muis­ti­sai­rai­den

20.10.2012

Anne-Mari Viro­lai­nen: Kyllä kuntien ilmasto­tavoitteille

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen kannus­taa tule­via kunta­päät­tä­jiä kunnian­hi­moi­seen ilmas­to­työ­hön koti­kun­nis­saan. - Niissä kunnissa, joissa ilmas­to­pääs­töjä on lähdetty

Skip to content