Suomalainen yliopistomaailma uudistuksen tiellä

Matti Vanhasen toisen hallituksen ohjelmaan kirjattiin yhtenä keskeisempänä linjauksena suomalaisen yliopistojärjestelmän kokonaisvaltainen uudistus. Tiede- ja koulutuspolitiikan ohjelmaosuudessa hallitus sitoutuu lisäämään yliopistojen taloudellista ja hallinnollista valtaa. Lisäksi yliopistojen asema suhteessa valtioon tulee kehittymään yhä itsenäisemmäksi. Yliopistoille mahdollistetaan joko julkisoikeudellinen asema tai yksityisoikeudellisen säätiön asema. Uudistuksen kirjaukset ovat hyvin merkittäviä ja jo nyt puhutaan historiallisesti merkittävästä uudistuksesta. Yliopistolaitoksemme historia ei tunne näin merkittävää yhtenäistä muutosta.