Lukiokoulutuksessa kaikki kohdallaan?

Suomalainen lukiokoulutus on erittäin laadukasta ja korkeatasoista. Korkeasti koulutetut opettajat opettavat lukiolaisia, jotka ovat saaneet hyvän peruskoulutuksen. Näin on ainakin hyvä syy olettaa. Lukion opetussuunnitelma lähtee liikkeelle siitä, että opiskelijoille syntyy opinnoissaan vahva yleissivistys ja riittävä valmius jatko-opintoihin, eli korkeakouluopintoihin. Pakollisten ja syventävien kurssien laaja kirjo ja monipuolinen oppiainevalikoima mahdollistavat tämän. Riittävän laaja valinnaisuus ja kurssimuotoinen luokattomuus antavat mahdollisuuden rakentaa yksilöllinen opintopolku, jonka sisällä voi keskittyä tiettyjen aineiden tai aineryhmien, kuten luonnontieteiden tai kielien opiskeluun. Erikoislukioissa erikoistumisen mahdollisuudet ovat erityisen hyvät.