Viisas, sivistynyt, humaani

OPM:n suunnitelma koulutuksesta ja tutkimuksesta vuosille 2007?2012 on tietysti vasta luonnosvaiheessa, mutta sen voi jo nyt sanoa olevan raikas, ajassa kiinni oleva ja rakenteellisesti älykäs. Kesu- luonnoksessa on ilmaistu selkeästi monia keskeisiä kehittämistyön lähtökohtia. Ikärakenteen ja elinkeinorakenteen muutoksen konkreettinen esiintuonti on hyvä lähtökohta työlle. Duaalimallin säilyttäminen, koulutusmäärien ennakointi, työn ohessa kouluttautuminen ja taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön saatavuus ovat tärkeitä näkökohtia, jotka eivät jää epäselviksi.