Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen vihdoin vauhtiin

Yliopistojen uusia toimintarakenteita valmistelleet suunnitteluryhmät ovat jättäneet ehdotuksensa opetusministeriölle. Esitykset koskevat Helsingin kauppakorkeakoulun, Teknillisen korkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistämistä, Joensuun ja Kuopion yliopistojen liittoyliopistohanketta sekä Turun kauppakorkeakoulun ja Turun yliopiston liittymistä yhteiseen yliopistokonsortioon.