Opiskelijoiden opintososiaalisessa asemassa päätettävää

Pelkkä miettiminen ei nimittäin riitä. Opintotuen tarkoitus on turvata opiskelijan taloudelliset edellytykset päätoimiseen opiskeluun ja siten edesauttaa koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista. Riittävä ja kannustava opintotuki houkuttelee kouluttautumaan ja valmistumaan korkeakoulusta. Vuonna 2005 opintotuen käyttöaste vaihteli lukio-opiskelijoiden 23 prosentista ammattikorkeakouluopiskelijoiden 83 prosentin käyttöasteeseen. Ammatillisissa oppilaitoksissa käyttöaste oli 73 prosenttia ja yliopistoissa 61 prosenttia. Opintotuen kokonaissaajamäärä oli 317 937 opiskelijaa. Opintotuki näkyy huomattavalla määrällä opiskelijoista tiliotteessa. Sen kokonaissuuruus vain on pieni ? Pohjoismaista pienin.