Taiteen perusopetus

Kokoomus tukee luovuuden edistämistä yhteiskunnassa tieteessä, taiteessa ja teknologiassa. Taide luo hyvinvointia yksilön ja yhteiskunnan tasolla ja sillä on globaalissa maailmassa positiiviset vaikutukset kansantalouteemme. Taiteen perusopetus on yksi tukipilari tässä työssä.