Akateemisten täydennyskoulutus retuperällä

Työelämän muutos nopeutuu ja osaamisen päivittämisen tarpeet lisääntyvät. YT-neuvotteluviidakko on alkanut koskettaa myös korkeasti koulutettuja, ja maassamme on herätty siihen, ettei vanhentunut koulutus – vaikkakin kenties korkean asteen – olekaan enää työllisyyden paras tae. Päinvastoin, vaikka korkeasti koulutettujen työttömyysaste on edelleen muuta väestöä matalampi, mutta kehitys on ollut päinvastainen; yleisen työttömyysasteen laskiessa korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyysaste on kohonnut ja epätarkoituksenmukainen, koulutustasoa vastaamaton työllistyminen kasvanut.