Korkeakoulukonsortio – vapaaehtoista yhteistyötä muodollisessa organisaatiossa

Korkeakoulupoliittisessa kehittämiskeskustelussa korkeakoulujen välisen yhteistyön tiivistäminen on muodostunut keskeiseksi korkeakoulutuksen uudistamisen välineeksi. Se on myös yksi opetusministeriön linjaamista rakenteellisen kehittämisen periaatteista. Korkeakoululaitosta kehitetään opetusministeriön mukaan yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja niiden välisistä yhteistyösopimuksiin perustuvista uusista yhteenliittymistä muodostuvana kokonaisuutena. Eräänä vaihtoehtona uudeksi korkeakoulutuksen organisaatiomuodoksi on tarjottu konsortiota. Näitä konsortiohankkeita on käynnissä ainakin Kuopiossa, Lappeenrannassa ja Oulussa. Arvioin seuraavassa lyhyesti sitä mitä konsortiolla tarkoitetaan ja mitkä ovat sen keskeiset haasteet.