Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Vaikuta kokoo­muk­sessa / Puheen­joh­ta­ja­päi­vät 2019

Puheen­joh­ta­ja­päi­vät
2019

Tältä sivulta löydät tietoa puheen­joh­ta­ja­päi­vistä

Puheen­joh­ta­ja­päi­vät 2019 järjes­te­tään Järven­päässä lauan­taina 30.11. Järven­pää-talossa. Puheen­joh­ta­ja­päi­vät alkaa ilmoit­tau­tu­mi­sella klo 9.30 ja päät­tyy klo 16.00.

Ilmoit­tau­tu­mi­sesta

Puheen­joh­ta­ja­päi­ville ovat terve­tul­leita kaikki aktii­vi­set kokoo­mus­lai­set!
Ilmoit­taudu  tästä
Osal­lis­tu­mis­maksu tilai­suu­teen on 10 € henkilö. Maksu sisäl­tää ohjel­man lisäksi aamu­kah­vin, lounaan ja ilta­päi­vä­kah­vin. Maksu suori­te­taan ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­dessä.
Katso toimis­to­jen yhteys­tie­dot tästä

Muista ilmoit­tau­tua 28.11.2019 mennessä!

Järven­pää-talo sijait­see Järven­pään rauta­tie­a­se­man lähei­syy­dessä. Tilai­suu­den matka­ku­luja ei korvata, mutta muuta­mat piirit järjes­tä­vät perin­tei­sesti puheen­joh­ta­ja­päi­ville yhteis­kul­je­tuk­sia. Katso yhteis­kul­je­tuk­set ja juna-aika­tau­lut tältä sivulta.


Puheen­joh­ta­ja­päi­vien ohjelma

Lauan­tai 30.11.2019, Järven­pää-talo (Hallin­to­katu 4, 04400 Järven­pää)

Mitkä asiat kokoo­muk­sessa ovat tärkeitä sinulle? Millaista Suomea haluat kokoo­muk­sen raken­ta­van? Tule, puhu­taan!

Puheen­joh­taja Petteri Orpo avaa poliit­tista tilan­netta ja ennen kaik­kea kokoo­muk­sen suun­taa. Puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko esit­te­lee kokoo­muk­sen kasvustra­te­gian. Susi­jengi – Basket­ball Team Finland valmen­taja Henrik Dett­mann kertoo voit­ta­van jouk­ku­een tari­nan ja vies­tin­tä­pääl­likkö Kirsi Hölttä tuo jouk­kue­voi­maa vies­tin­tään.

Mukana Järven­päässä on puolue­johto, kansan­edus­ta­jia sekä jäsen- ja läheis­jär­jes­töjä ja puolu­een verkos­toja.

09.30
Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja aamu­kah­vit

10.15
Kokoo­muk­sen suunta
, puheen­joh­taja Petteri Orpo

Tutki­mus­matka tule­vai­suu­teen – kokoo­muk­sen uusi tavoi­teoh­jelma. Kohti Porin puolue­ko­kousta.

12.00
Lounas

13.00
Mitä kokoo­mus voi oppia Susi­jen­giltä? Susi­jen­gin pääval­men­taja Henrik Dett­mann

Jouk­kue­voi­maa vies­tin­tään, vies­tin­tä­pääl­likkö Kirsi Hölttä

Ilta­päi­vä­kah­vit

Suoma­lai­nen kasvu­ta­rina: Kyrö Distil­lery Company, toimi­tus­joh­taja Miika Lipiäi­nen

Kokoo­muk­sen kasvustra­te­gia, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko

16.00
Tilai­suus päät­tyy, hyvää koti­mat­kaa!

Järven­pää-talon pysä­köinti-info

Piiri­jär­jes­tö­jen järjes­tä­miä yhteis­kul­je­tuk­sia:

Kaak­kois-Suomi

Kotkan kunnal­lis­jär­jestö järjes­tää yhteis­kyy­din puheen­joh­ta­ja­päi­ville. Reitti on: Miehikkälä–Hamina–Karhula–Kotkansaari–Pyhtään levike–Loviisan levike–Porvoon levike. Ilmoit­taudu kyytiin sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen: kai.savolainen@gmail.com. Kyydin hinta on 10 € /​matkustaja.

Keski-Suomi ja Häme

Keski-Suomen Kokoo­mus ja Hämeen Kokoo­mus järjes­tä­vät yhteis­työssä bussi­kyy­di­tyk­sen. Bussi­mat­kan omavas­tuu on 10 euroa/​hlö ja se sisäl­tää edes­ta­kai­sin bussi­mat­kan. HUOM! Tämä kyyti kulkee Hämeessä Lahden kautta, mikäli haluat nousta kyytiin 3-tien varrelta, ilmoit­taudu Sata­kun­nan ja Pirkan­maan järjes­tä­mään yhteis­kul­je­tuk­seen.

Katso reitti ja ilmoit­taudu tästä

Varsi­nais-Suomi

V-S Kokoo­mus järjes­tää yhteis­kul­je­tuk­sen. Ilmoit­taudu sähkö­pos­tilla Kris­talle: krista.lahtinen@kokoomus.fi
Omavas­tuu­hinta 10 euroa, matka­reitti tarken­tuu loka­kuun aikana.

Sata­kunta ja Pirkan­maa

Sata­kun­nan kokoo­mus ja Pirkan­maan kokoo­mus järjes­tä­vät yhteis­kul­je­tuk­sen.

Pirkan­maan yhteis­kul­je­tus Tampe­reelta puheen­joh­ta­ja­päi­ville Järven­pää­hän lauan­taina 30.11., lähtö klo 7.45 Keskus­to­rilta, Tampe­reen vanhalta kirkolta. Hinta 10 euroa/​matkustaja. Paluu­mat­kalla pieni virvo­ke­tar­joilu!

Kyyti makse­taan makse­taan tilille FI67 1146 3000 8733 61 /​ Pirkan­maan Kokoo­mus ry. Paik­koja rajoi­tettu määrä!

Ilmoit­taudu kulje­tuk­seen tästä

Juna-aika­tau­lut:

Juna-aika­tau­lut ovat suun­taa anta­via ja VR voi tehdä niihin muutok­sia. Katsot­han tarkat aika­tau­lut ja liput VR:n sivuilta.

Vaasa–Seinäjoki–Järvenpää

Pendo­lino 42
Vaasasta klo 5.52, pysäh­tyy Seinä­joella klo 6.49 ja jatkaa Tampe­reelle, jossa vaihto Klo 8.07 lähte­vään InterCity 150-junaan kohti Riihi­mä­keä, jossa vaihto klo 9.26 lähte­vään R-junaan kohti Järven­päätä (perillä klo 9.48).

Kuopio–Järvenpää

Intercity 700 (2 vaih­toa)
Klo 04:35 Kuopiosta Kouvo­laan, jossa vaihto Intercity 104 klo 7.19 kohti Tikku­ri­laa, jossa vaihto 8.53 R-junaan kohti Järven­päätä (perillä klo 9.07).

Intercity 62 (1 vaihto)
Klo 5.35 Kuopiosta Tikku­ri­laan, jossa vaihto klo 9.53 lähte­vään R-junaan kohti Järven­päätä (perillä klo 10.07).

Joensuu–Järvenpää

Pendo­lino
Klo 5.12 Joen­suusta, vaihto Tikku­ri­lassa klo 9.23 lähte­vään R-junaan kohti Järven­päätä (perillä klo 9.37).

Helsinki, Riihi­mäki, Lahti

R-juna
Klo 9.10 Helsin­gistä kohti Järven­päätä
Klo 9.26 Riihi­mäeltä kohti Järven­päätä

G-juna
Klo 8.04 Lahdesta Riihi­mäelle, jossa vaihto klo 8.56 lähte­vään R-junaan kohti Järven­päätä.


 

Skip to content