Kokoomus julkisti vastauksensa Sipilän kysymyksiin

Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkisti omat vastauksensa hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän 28.4.2015 eduskuntaryhmille esittämiin kysymyksiin.

Kokoomuksen tavoitteena on rakentaa Suomesta avoin, kansainvälinen edelläkävijä ja uudistuva pohjoismainen hyvinvointivaltio. Tavoitteen saavuttamiseksi Kokoomus esittää strategiseen hallitusohjelmaan viittä tavoitetta:

  1. Asetetaan työ etusijalle kaikessa päätöksenteossa
  2. Käännetään suomalaisten osaaminen uuteen nousuun
  3. Kehitetään hyvinvointia vaikeinakin aikoina
  4. Tehdään Suomesta puhtaiden ja kestävien ratkaisujen edelläkävijä
  5. Vahvistetaan Suomen turvallisuutta ja kansainvälistä asemaa

Kynnyskysymyksiksi Kokoomus esittää, että hallituksen toiminnan tulee perustua yhteiseen ja realistiseen tilannearvioon lähivuosien ja pidemmän ajan talouden kehityksestä ja edellyttää, että hallitus luo uskottavan toimenpideohjelman velkaantumisen pysäyttämiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen kattamiseksi. Kokoomus pitää lisäksi ehtoinaan, että kokonaisveroaste ei saa tulevalla hallituskaudella nousta ja että hallituspuolueiden välillä tulee vallita saumaton luottamus päätösten aikaansaamiseksi.

Sipilän esittämiin tunnustelukysymyksiin sisältyi kaksi liitettä. Kokoomus hyväksyy liitteen 2 mukaisen ilmastopoliittisen kirjauksen ja liitteen 1 mukaisen eurokriisin hoitoa koskevan kirjauksen ensimmäisen kappaleen. Liitteen 1 toista kappaletta on Kokoomuksen mukaan muokattava.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on valmis osallistumaan Juha Sipilän kokoamaan enemmistöhallitukseen sekä toimimaan siinä koko vaalikauden.

Lue Kokoomuksen vastaukset kysymyksiin täältä.

Tekstissä mainittu Kokoomuksen työlista löytyy täältä

Tekstissä mainittu Kokoomuksen sopeutuslista löytyy täältä