Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Tule­vai­suu­den työ

Tule­vai­suu­den työ

Julkaistu:

Esitin vuoden lopulla suomalaisille työmarkkinajärjestöille ja poliittisille puolueille laajaa työllisyyssopimusta. Esitin, että suuret eduskuntapuolueen sitoutuisivat siihen, että palkansaajien ansiotason nousu turvataan estämällä verotuksen kiristyminen. Työn verotusta ei siis kiristettäisi - ei tällä eikä ensi vaalikaudella. Työmarkkinajärjestöt voisivat siten sitoutua maltilliseen, työllisyyttä parantavaan ratkaisuun. Esitän edelleen tuota sopimusta.

Työllisyyssopimuksesta riippumatta työmarkkinoiden sopimuspöydissä päätetään tänä keväänä työpaikoista tai työttömyydestä. Toivon näihin pöytiin nyt viisautta ja vastuuta. Hallitus on putsannut pöydän työllisyyttä edistäville sopimuksille.

Työttömyys tulee kuitenkin joka tapauksessa nousemaan. Siksi meidän on pureuduttava siihen edelleen ja entistä paremmin keinoin. Nuorisotyöttömyyteen on kiinnitettävä erityinen huomio. Emme saa menettää nuoria pysyvästi työelämästä kansainvälisen taantuman vuoksi!
Olen sopinut muiden hallituspuolueiden kanssa siitä, että hallitus laatii tulevassa kehysriihessään erillisen, nimenomaan nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseen keskittyvän lisätalousarvion. Tulen sen valmistelemaan lähiviikkoina eri työryhmien ja ministeriöiden esitysten pohjalta.

Näiden nopeiden työllisyystoimien lisäksi tarvitaan myös pidemmän tähtäimen toimia. Hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen laman jäljiltä tulee olemaan taloudellisesti kova urakka. Kokoomus on valmis vastuullisiin päätöksiin hyvinvointi-Suomen pelastamiseksi.

Tavoitteemme on vauras ja hyvinvoiva Suomi, jossa työtä riittää jokaiselle, joka työllään haluaa rakentaa omaa elämäänsä ja Suomea. Kokoomus tuo lähiaikoina esityksiä, joilla saamme uutta työtä ja hyvinvointia suomalaisille. Tulevaisuuden työtä. Mutta työn lisäksi meillä on myös muita suuria haasteita: ilmaston ja ympäristömme tulevaisuus.

Ihmiset pelastavat ilmaston

Kokoomus on aktiivinen ilmasto- ja ympäristöpuolue. Olemme tehneet tällä vaalikaudella erittäin paljon ilmaston ja ympäristön kannalta merkittäviä ratkaisuja. Suurin on kahden miljardin euron ekologinen verouudistus. Sen verran on siirretty verotuksen painopistettä työn verottamisesta kulutuksen ja ympäristön pilaamisen verottamiseen.

Emme toimi vain Suomessa: EU:n Itämeristrategia on kokoomuslaisten europarlamentaarikkojen aloite: nyt sille on jo EU:n budjettilinja. Myös päästöperusteinen autoverouudistus on osoitus ilmasto- ja ympäristölinjastamme. Uusien autojen hiilidioksidipäästöt ovat tippuneet reippaasti uuden verotuksen myötä.

Tällä vaalikaudella on vielä paljon käytännön ilmastotoimia tehtävänä. Polttoaineverotusta kehitetään päästöperusteiseksi. Se suuntaa kulutuksen ja tuotekehityksen ilmaston ja ympäristön kannalta fiksuimpiin ratkaisuihin. Myös ekologista verouudistusta on jatkettava. Työnteon verotuksen keventäminen lisää työpaikkoja ja vähentää työttömyyttä. Kulutus- ja ympäristöverot suuntaavat kulutusta kestävämmällä tavalla.

Kööpenhaminan ilmastokokous näytti, että eivät valtiot ilmastoamme pelasta. Ihmiset maapallon ja ilmaston pelastavat kun heille annetaan vain mahdollisuus siihen. Kokoomuksen ajatteluun kuuluu pelkkien kieltojen ja pakon sijaan ihmisten osallistuminen ja heidän kannustamisensa itse ilmasto- ja ympäristötekoihin, oli se sitten verokannusteita tai valistusta.

Autoverouudistus pienensi päästöjä monin verroin verrattuna sen taloudelliseen kannustimeen. Se yhdisti taloudellisen kannusteen ja ihmisten halun tehdä fiksuja valintoja. Uskon ihmisten laajemminkin tekevän ihmeitä, kun heille annetaan tietoa ja mahdollisuuksia. Kun lisätään verokannusteita ja yhteiskunnallista keskustelua, niin ihmiset pelastavat tämän maapallon, eivät poliitikot. Meidän poliitikkojen on vain annettava heille siihen mahdollisuus.

Yhteisöllisyyttä tarvitaan

Suomi on hyvä maa elää. Hyvinvointiyhteiskuntamme luo palveluilla tasa-arvoa ja huolehtii niistä, jotka apua tarvitsevat. Nämä ovat arvoja, joiden puolesta me olemme valmiit tekemään kovasti töitä, kun niiden rahoitus on vaarannettuna lähitulevaisuudessa.

Työttömyys on inhimillinen tragedia. Suomalainen yhteiskunta kuitenkin takaa kohtuullisen työttömyysturvan, apua ja koulutusta uuden työn saamiseksi. Työttömäksi joutuneen lapset saavat edelleen samanlaisen maksuttoman koulutuksen, laadukkaat terveyspalvelut ja tasavertaiset elämän edellytykset. Nämä ovat hienoja ja tärkeitä asioita, joita olen valmis puolustamaan viimeiseen saakka.

Mutta tämä ei ole tarpeeksi. Esimerkiksi työttömäksi joutunut tarvitsee tragediasta selvitäkseen paljon muutakin kuin taloudellisen turvan ja julkiset palvelut perheelleen. Me siis haluamme pelastaa suomalaisen hyvinvointimallin: palvelut ja tulonsiirrot. Mutta me emme halua, että viranomaistoiminta syrjäyttää inhimillisen vastuun toinen toisistamme.
Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, joka kannustaa vastuunottoon lähimmäisestä ja muista ihmisistä. Molemmat ovat mahdollisia, ja ne pitää toteuttaa, kun pääsemme keskusteluun siitä missä kulkevat yhteiskunnan, yhteisön ja ihmisen vastuiden rajapinnat. Liian usein jo pelkät keskustelunavaukset uudenlaisesta, paremmasta hyvinvointiajattelusta johtavat tahattomiin tai tahallisiin väärintulkintoihin, syytöksiin palveluiden purkamisesta.

Peräänkuulutan kaikilta suomalaisilta, poliitikoilta ja medialta avointa ja rehellistä arvokeskustelua: miten hyvinvointiyhteiskunta, yhteisöllinen vastuu ja jokaisen henkilökohtainen välittäminen toisista voitaisiin parhaiten toteuttaa. Sellainen hyvinvointi-Suomi on keksittävä uudelleen. Siinä työssä Kokoomus lupaa olla keskustelun kärjessä.
[Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 24.1.2010]

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content