Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Ohjelma

Lauan­tai

klo 17.00 Laiva lähtee Helsin­gistä
klo 17.00 ja 17.30 1. Buffet-kattaus
klo 17.00 1. A la Carte-kattaus
klo 17.15 Terve­tu­lo­ti­lai­suus yöker­hossa
klo 19.00 ja klo 19.30 2. Buffet-kattaus
klo 20.00 2. A la Carte-kattaus
klo 21.00 ja klo 21.30 3.Buffet-kattaus
klo 22.00 Iltaoh­jel­maa ja bilebändi viih­dyt­tää

Sunnun­tai

klo 7.00-10.00 meri­aa­miai­nen
klo 10.30 Puheen­joh­taja lavalla
klo 12.00 Lounas­kat­taus
klo 14.00 Laiva saapuu Helsin­kiin

Sisäl­tö­oh­jelma täyden­tyy viikot­tain. Ohjel­maan on vahvis­tettu tule­vaksi aina­kin seuraa­vat tapah­tu­mat:

VERKOSTOT:
Ulko­po­li­tiikka: Turval­li­suus­teema (la)
Yrit­tä­jyys ja elin­kei­no­po­li­tiikka: Elin­kei­no­po­li­tiikka ja edus­kun­ta­vaa­lit (su)
Senio­ri­foo­rumi: Senio­rei­den palve­lut tule­valla edus­kun­ta­kau­della (su)
Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tiikka: Kokoo­mus­lai­nen liiken­ne­po­li­tiikka tule­valla vaali­kau­della (la)
Sisäi­nen turval­li­suus: Sisäi­nen turval­li­suus - pide­tään huolta huomi­sesta! (la)
Eurooppa: Keskus­te­lu­ti­lai­suus Euroo­pan tule­vai­suu­desta (su)
Hyvin­voin­ti­po­li­tiikka: Soten Korjaamo (su)
Digi- ja tule­vai­suus: Digi­ta­li­saa­tio seuraa­vassa halli­tus­oh­jel­massa (su)
Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto: Kokoo­muk­sen koulu­tus­po­liit­ti­nen ohjelma (la klo 18)
Toimin­ta­foo­rumi: Uudet tavat vaikut­taa ja osal­lis­tua

EDUSKUNTAVAALIT
Ehdo­kas­foo­rumi (su 12.45)
Some­kou­lu­tus: Mitä jokai­nen kokoo­mus­lai­nen voi tehdä somessa?
Kansion ristei­ly­bingo (la ilta)
Ei ristei­lyä ilman bingoa! Tule mukaan pelaa­maan edus­kun­ta­vaa­li­bin­goa, jossa rasteja ruutui­hin ei saakaan pelkällä tuurilla, vaan myös vaalei­hin liit­ty­villä osumilla. 
Tule, pelaa, viihdy, viisastu kampan­join­ti­vin­keistä ja voita upeita bingo­pal­kin­toja! 
Kansion pisteen ja koulut­ta­jat löydät bingo­sa­lin ulko­puo­lelta. 

MUUTA:
Oma tilai­suus kunta- ja alue­val­tuu­te­tuille
Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto (la ilta)
Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den tilai­suus. (la klo 18.00)
Kokoo­mus­nuor­ten tilai­suus (la ilta)


Skip to content