Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

5/​5 Sydä­mesi taitaa olla oikealla!


Kiin­nos­tai­siko sinua ehdok­kuus kunta­vaa­leissa? Jätä yhtey­den­ot­to­pyyntö, niin jutel­laan lisää.

Koke­nut vaikut­ta­jamme soit­taa sinulle ja voit keskus­tella hänen kans­saan luot­ta­muk­sel­li­sesti mahdol­li­suuk­sis­tasi ilmoit­tau­tua ehdolle tule­viin kunta­vaa­lei­hin, kunta­vai­kut­ta­mi­sesta yleensä tai käytän­nön kysy­myk­sistä vaalei­hin lähdet­täessä.

Saat meiltä tukea vaikut­ta­van ehdok­kuus­kam­pan­jan käyn­nis­tä­mi­seksi.

Järjes­tämme jäse­nil­lemme muun muassa koulu­tusta kampan­join­nista, äänes­tä­jän kohtaa­mi­sesta, vies­tin­nästä sekä sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nista.

Skip to content