Saari­jär­ven kunta­vaa­lieh­dok­kaat

Kokoo­muk­sen fokus on ensin jaet­ta­van teke­mi­sessä ja vasta sitten jaka­mi­sessa. Tyhjä jääkaappi pysyy nimit­täin tyhjänä, vaikka sen ovea avaisi aamusta iltaan.

Miksi emme raken­taisi Suomeen maail­man inhi­mil­li­sintä mark­ki­na­ta­loutta? Ellei muuten niin siksi, että kun talous toimii, syntyy työtä ja työpaik­koja. Niistä taasen kertyy valtiolle ja kunnille jaet­ta­vaa, jolla voidaan yllä­pi­tää hyvin­voin­ti­pal­ve­luja.

Hyvin­voin­nin yhtälö on oikeas­taan hyvin simp­peli ja järkeen­käypä. Siksi kokoo­mus­lai­suus ei ole itse­kästä ja kylmän­kal­vak­kaa, vaan humaa­neinta poli­tiik­kaa. Se ei ainoas­taan puhu kauniita ja pyri hyvään, se käärii hihat ja tekee hyvää.

Siksi sydän on aina oikealla – satoi tai pais­toi.

82

Esa Jouko Järvi­nen

Yrittäjä, eläkeläinen

83

Laura Hannele Kivi­nen

EO, KM, eläkkeellä

84

Mikko Kalervo Larja

Maatalousyrittäjä

85

Harri Olavi Lehti­nen

Diplomi-insinööri

86

Timo Leppä­aho

Yrittäjä/Metsäasiantuntija

87

Kirsi-Maria Leuhu

Yrittäjä, Insinööri (AMK)

88

Ulla Palmu

Terveyskeskuslääkäri, eläkeläinen

89

Leena Kaisa Reinikka

Yrittäjä, eläkeläinen

90

Jukka Silvasti

Toimitusjoht

91

Risto Veste­ri­nen

Kauppatieteiden maisteri, yrittäjä