Petä­jä­ve­den kunta­vaa­lieh­dok­kaat

Kokoo­muk­sen fokus on ensin jaet­ta­van teke­mi­sessä ja vasta sitten jaka­mi­sessa. Tyhjä jääkaappi pysyy nimit­täin tyhjänä, vaikka sen ovea avaisi aamusta iltaan.

Miksi emme raken­taisi Suomeen maail­man inhi­mil­li­sintä mark­ki­na­ta­loutta? Ellei muuten niin siksi, että kun talous toimii, syntyy työtä ja työpaik­koja. Niistä taasen kertyy valtiolle ja kunnille jaet­ta­vaa, jolla voidaan yllä­pi­tää hyvin­voin­ti­pal­ve­luja.

Hyvin­voin­nin yhtälö on oikeas­taan hyvin simp­peli ja järkeen­käypä. Siksi kokoo­mus­lai­suus ei ole itse­kästä ja kylmän­kal­vak­kaa, vaan humaa­neinta poli­tiik­kaa. Se ei ainoas­taan puhu kauniita ja pyri hyvään, se käärii hihat ja tekee hyvää.

Siksi sydän on aina oikealla – satoi tai pais­toi.

4

Juha-Petri Kris­tian Ahonen

Myyjä- Yo-Restonomi

5

Keijo Heinä­harju

Eläkeläinen

6

Anne Kont­ti­nen

Sosionomi, Kuraattori

7

Alpo Kukko­nen

Eläkeläinen

8

Heikki Johan­nes Palola

Apulaisjohtaja, eläkkeellä

9

Aapeli Piesala

10

Sami Vuok­sen­ranta

Yrittäjä

11

Niina Ylen­­nys­­mäki-Ranta­­nen

Lähihoitaja