Parka­non kunta­vaa­lieh­dok­kaat

Kokoo­muk­sen fokus on ensin jaet­ta­van teke­mi­sessä ja vasta sitten jaka­mi­sessa. Tyhjä jääkaappi pysyy nimit­täin tyhjänä, vaikka sen ovea avaisi aamusta iltaan.

Miksi emme raken­taisi Suomeen maail­man inhi­mil­li­sintä mark­ki­na­ta­loutta? Ellei muuten niin siksi, että kun talous toimii, syntyy työtä ja työpaik­koja. Niistä taasen kertyy valtiolle ja kunnille jaet­ta­vaa, jolla voidaan yllä­pi­tää hyvin­voin­ti­pal­ve­luja.

Hyvin­voin­nin yhtälö on oikeas­taan hyvin simp­peli ja järkeen­käypä. Siksi kokoo­mus­lai­suus ei ole itse­kästä ja kylmän­kal­vak­kaa, vaan humaa­neinta poli­tiik­kaa. Se ei ainoas­taan puhu kauniita ja pyri hyvään, se käärii hihat ja tekee hyvää.

Siksi sydän on aina oikealla – satoi tai pais­toi.

Janne Petteri Holma

Ekonomi

Hannu Jore

Johanna Kaunis­mäki

Janika Kiho

Jouni Kirjo­nen

Pertti Kohtala

Eläkeläinen (rehtori)

Minna Kylä-Utsuri

Eemeli Leik­kola

Reijo Lempi­nen

Toimitusjohtaja

Anniina Leppi­halme

Juhani Antero Leppä­nen

Apulaisrehtori

Antti Ville Juhani Luusalo

Pertti Juhani Majan­maa

Heikki Johan­nes Metto­mäki

Ekonomi

Saila Paju­niemi

Juhani Perälä

Jarkko Piilola

Eira-Maija Savo­nen

Filosofian maisteri

Joni Tapani Seilo

Ville Syngelmä

Myymäläpäällikkö

Juha Petri Tuomi­nen

Yrittäjä, lakiekonomi

Saara Anneli Viita­harju

Hoitaja, eläkeläinen

Pasi Viita­salo

Rakennusinsinööri, yrittäjä