Mikke­lin kunta­vaa­lieh­dok­kaat

Kokoo­muk­sen fokus on ensin jaet­ta­van teke­mi­sessä ja vasta sitten jaka­mi­sessa. Tyhjä jääkaappi pysyy nimit­täin tyhjänä, vaikka sen ovea avaisi aamusta iltaan.

Miksi emme raken­taisi Suomeen maail­man inhi­mil­li­sintä mark­ki­na­ta­loutta? Ellei muuten niin siksi, että kun talous toimii, syntyy työtä ja työpaik­koja. Niistä taasen kertyy valtiolle ja kunnille jaet­ta­vaa, jolla voidaan yllä­pi­tää hyvin­voin­ti­pal­ve­luja.

Hyvin­voin­nin yhtälö on oikeas­taan hyvin simp­peli ja järkeen­käypä. Siksi kokoo­mus­lai­suus ei ole itse­kästä ja kylmän­kal­vak­kaa, vaan humaa­neinta poli­tiik­kaa. Se ei ainoas­taan puhu kauniita ja pyri hyvään, se käärii hihat ja tekee hyvää.

Siksi sydän on aina oikealla – satoi tai pais­toi.

2

Eero Jukka Aho

Palomestari, insinööri

3

Matti Eske­li­nen

DI, johtaja

4

Tarja Grås­­ten-Tarkiai­­nen

herastuomari, Venäjä-ekspertti

5

Janne Haapiai­nen (sit.)

opiskelija

6

Harri Haavikko

Yrittäjä, toimitusjohtaja

7

Sari Hannu­kai­nen

pk-controller (pienet ja keskisuuret yritykset)

8

Jorma Harmoi­nen

Sähköurakoitsija

9

Marko Huuhilo

keittiömestari

10

Jukka Härkö­nen

DI, projektipäällikkö

11

Saara Isoaho

asiakkuuspäällikkö

13

Jouko Kervi­nen

Varatuomari

14

Miikka Kirja­lai­nen

tilitoimistoyrittäjä

15

Janne Korho­nen

avainasiakaspäällikkö

16

Mikko Koso­nen

Turvallisuuspäällikkö

17

Kirsi Kulta­nen

Sairaanhoitaja

18

Suvi Kähkö­­nen-Valtola

eläinlääketieteen lisensiaatti, kaupungineläinlääkäri

19

Heikki Kalevi Lappa­lai­nen

toiminnanjohtaja

20

Olli Marja­laakso

HTM, Mikkeli-myyjä

21

Olli Miet­ti­nen

yrittäjä, rakennusinsinööri

22

Niko Mikko­nen

liikuntaneuvoja

23

Emma Ada Wilhel­miina Mäen­pää

kasvatustieteen yo

24

Jouko Nousiai­nen (sit.)

Everstiluutnantti evp

25
26
27

Juhani Antero Oksman

Yli-insinööri

28

Erik Park­ho­menko

Opiskelija

29

Taika Pauno­nen

lähihoitaja, opiskelija (sairaanhoitaja AMK)

30

Paavo Olli Juhani Puhakka

DI, eläkkeellä

31

Hannu Pönti­nen

toimitusjohtaja, yrittäjä

32

Risto Pönti­nen

yrittäjä

33

Raili Pöyry

psykologi, YM

34

Ville Rahi­kai­nen

Ekonomi

35

Antti Ranta­niva

projektipäällikkö

36

Juha Roppo­nen (sit.)

kehitysjohtaja, eläkkeellä

37

Jukka Rossi

yrittäjä, toimitusjohtaja

38

Armi Salo-Oksa

yrittäjä, toimitusjohtaja

39

Pekka Sele­nius

maakuntaneuvos

40

Mali Soini­nen

KM, sosiaalipalvelujen kehittäjä

41

Jarmo Juhani Solja­salo

palotarkastaja, erikoissairaanhoitaja

42

Kimmo Tanttu

Rehtori, KM

43

Sara Tiai­nen

yrittäjä

44

Tuomas Tiusa­nen

liikenneopettaja

45

Jarmo Tuuna­nen

LVI-insinööri (YAMK), lehtori eläkkeellä

46

Janne Vaara­suo

DI (konetekniikka), tuotantoesimies

47

Oskari Valtola

Työterveyslääkäri

48

Pirkko Kaarina Valtola

yleislääketieteen erikoislääkäri

49

Juha Vuori

eläkeläinen, vanhempi konstaapeli

50

Jarmo Vuori­nen

toimitusjohtaja, yrittäjä

51

Pia Vänni­nen

Henkilöstökonsultti, tradenomi

52

Tomi Vänni­nen

siltainsinööri, tuotantotal. DI

53

Ulla Yli-Karro

TtM, hoivakodin johtaja

54

Hannu Ylönen

Yrittäjä Eläkeläinen

55

Veysi Zengil

yrittäjä