Kuhmois­ten kunta­vaa­lieh­dok­kaat

Kokoo­muk­sen fokus on ensin jaet­ta­van teke­mi­sessä ja vasta sitten jaka­mi­sessa. Tyhjä jääkaappi pysyy nimit­täin tyhjänä, vaikka sen ovea avaisi aamusta iltaan.

Miksi emme raken­taisi Suomeen maail­man inhi­mil­li­sintä mark­ki­na­ta­loutta? Ellei muuten niin siksi, että kun talous toimii, syntyy työtä ja työpaik­koja. Niistä taasen kertyy valtiolle ja kunnille jaet­ta­vaa, jolla voidaan yllä­pi­tää hyvin­voin­ti­pal­ve­luja.

Hyvin­voin­nin yhtälö on oikeas­taan hyvin simp­peli ja järkeen­käypä. Siksi kokoo­mus­lai­suus ei ole itse­kästä ja kylmän­kal­vak­kaa, vaan humaa­neinta poli­tiik­kaa. Se ei ainoas­taan puhu kauniita ja pyri hyvään, se käärii hihat ja tekee hyvää. Siksi sydän on aina oikealla – satoi tai pais­toi.

Vesa-Pekka Carl­son

konepuuseppä

Satu Harmai­nen

Eija Heino­nen

Yrittäjä

Markku Turo Juhani Hjelm

Yrittäjä

Eija Hänni­käi­nen

Eero Juhani Ikonen

Toimitusjohtaja

Martti Kank­ku­nen

Eläkeläinen

Juhani Luumi

Metsäasiantuntija

Päivi Tuulia Malin

Metsänhoitaja, metsätalousinsinööri (AMK)

Susanna Manni­nen

sairaanhoitaja

Kari Paaja­nen

Yrittäjä

Pekka Pitkä­ranta

Osmo Puukila

Ossi Ilmari Simola

Yrittäjä

Jouko Juhani Simola

Sähkäurakoitsija

Tarja Vesi­kal­lio

Henri Östman

Tuotantosuunnittelija