Koke­mäen kunta­vaa­lieh­dok­kaat

Kokoo­muk­sen fokus on ensin jaet­ta­van teke­mi­sessä ja vasta sitten jaka­mi­sessa. Tyhjä jääkaappi pysyy nimit­täin tyhjänä, vaikka sen ovea avaisi aamusta iltaan.

Miksi emme raken­taisi Suomeen maail­man inhi­mil­li­sintä mark­ki­na­ta­loutta? Ellei muuten niin siksi, että kun talous toimii, syntyy työtä ja työpaik­koja. Niistä taasen kertyy valtiolle ja kunnille jaet­ta­vaa, jolla voidaan yllä­pi­tää hyvin­voin­ti­pal­ve­luja.

Hyvin­voin­nin yhtälö on oikeas­taan hyvin simp­peli ja järkeen­käypä. Siksi kokoo­mus­lai­suus ei ole itse­kästä ja kylmän­kal­vak­kaa, vaan humaa­neinta poli­tiik­kaa. Se ei ainoas­taan puhu kauniita ja pyri hyvään, se käärii hihat ja tekee hyvää. Siksi sydän on aina oikealla – satoi tai pais­toi.

Koke­mäen Kokoo­museh­dok­kai­den valo­ku­vat: Seija Laine photo­graphy

91

Juho Anttila

Insinööri, Yrittäjä

92

Jasmin Bly

Yrittäjä

93

Juhani Grön­roos

FM

94

Sirpa Hahka-Reikko

Hso-Sihteeri

95

Juha-Pekka Knuu­tila

Yrittäjä

96

Elina Liina­harja

Aluepäällikkö, maa- ja metsätal.yrittäjä

97

Saku Mekko­nen

Agrologi

98

Walt­teri Neuvo­nen

Hallinnon assistentti

99

Piia Palmgrén

Maatilan emäntä, tradenomi

100

Harri Rusi

Lehtori, kuljetusyrittäjä

101

Eeva-Liisa Saari­nen

Eläkeläinen, terveydenhoitaja

102

Noora Viinikka

Yrittäjä, sairaanhoitaja

103

Konsta Virta­nen