Ikaa­lis­ten kunta­vaa­lieh­dok­kaat

Kokoo­muk­sen fokus on ensin jaet­ta­van teke­mi­sessä ja vasta sitten jaka­mi­sessa. Tyhjä jääkaappi pysyy nimit­täin tyhjänä, vaikka sen ovea avaisi aamusta iltaan.

Miksi emme raken­taisi Suomeen maail­man inhi­mil­li­sintä mark­ki­na­ta­loutta? Ellei muuten niin siksi, että kun talous toimii, syntyy työtä ja työpaik­koja. Niistä taasen kertyy valtiolle ja kunnille jaet­ta­vaa, jolla voidaan yllä­pi­tää hyvin­voin­ti­pal­ve­luja.

Hyvin­voin­nin yhtälö on oikeas­taan hyvin simp­peli ja järkeen­käypä. Siksi kokoo­mus­lai­suus ei ole itse­kästä ja kylmän­kal­vak­kaa, vaan humaa­neinta poli­tiik­kaa. Se ei ainoas­taan puhu kauniita ja pyri hyvään, se käärii hihat ja tekee hyvää.Siksi sydän on aina oikealla – satoi tai pais­toi.

Ulla-Maija Anet­järvi

Luokanopettaja

Toni Sakari Ekman

Vahtimestari

Johanna Heis­kala

Yrittäjä, artesaani

Jarno Järvi­nen

Sähköasentaja

Eero Juhani Kaup­pila

Eläkeläinen

Valt­teri Kaup­pila

Mika Petri Kyrön­viita

Ylikomisario

V Kalle T Mäkelä

Kaupunginjohtaja emeritus, HM

Suvi Oksa­nen

Filosofianmaisteri

Auli Kyllikki Ranta

Terveydenhuollon maisteri

Sirpa Helena Sarin

Lukion koulusihteeri, kuvittaja

Tero Venhe

Suvi Veramo

Emerita viestintäpäällikkö