Hämeen­ky­rön kunta­vaa­lieh­dok­kaat

Kokoo­muk­sen fokus on ensin jaet­ta­van teke­mi­sessä ja vasta sitten jaka­mi­sessa. Tyhjä jääkaappi pysyy nimit­täin tyhjänä, vaikka sen ovea avaisi aamusta iltaan.

Miksi emme raken­taisi Suomeen maail­man inhi­mil­li­sintä mark­ki­na­ta­loutta? Ellei muuten niin siksi, että kun talous toimii, syntyy työtä ja työpaik­koja. Niistä taasen kertyy valtiolle ja kunnille jaet­ta­vaa, jolla voidaan yllä­pi­tää hyvin­voin­ti­pal­ve­luja.

Hyvin­voin­nin yhtälö on oikeas­taan hyvin simp­peli ja järkeen­käypä. Siksi kokoo­mus­lai­suus ei ole itse­kästä ja kylmän­kal­vak­kaa, vaan humaa­neinta poli­tiik­kaa. Se ei ainoas­taan puhu kauniita ja pyri hyvään, se käärii hihat ja tekee hyvää.

Siksi sydän on aina oikealla – satoi tai pais­toi.

Turo Kai Henrik Antila

Maatalousyrittäjä

Erkki Etelä-Aho

Neuvottelupäällikkö, metsätalousinsinööri

Elias Haavisto

Opiskelija

Tommi Hollo

Projektipäällikkö

Erkki Koivu­lahti

Toiminnanjohtaja

Pauliina Mansik­ka­mäki

Toimitusjohtaja-rehtori

Kirsi Mäen­pää

Vastaava sairaanhoitaja

Timo Juhani Mäkelä

Rehtori

Hannele Nord­fors

Kauppatieteiden kandidaatti

Heimo Olavi Nord­fors

Everstiluutnantti evp, yhteiskuntatieteiden kandidaatti

Erkki Kalevi Noro­korpi

Yrittäjä, eläkeläinen

Virpi Marjatta Noro­korpi

Myyjä

Lotta Elli Maria Osara

Lukiolainen

Kirsi Parhan­kan­gas

Yrittäjä

Olavi Pesu

Yrittäjä

Asko Pitkä­nen

Oikeustieteen lisensiaatti, ekonomi

Tuomas Potila

Maaseutuyrittäjä

Jaakko Reilin

taksinkuljettaja, yrittäjä

Hanna Sankamo

Heidi Riitta Marianne Schro­de­rus

Yrittäjä, kätilö

Aki Petteri Tainio

Rakennusinsinööri

Heikki Toivo Aatos Uusi­talo

Suojelupäällikkö, eläkeläinen

Olli Vara­mäki

Rakennusalanyrittäjä