Ääne­kos­ken kunta­vaa­lieh­dok­kaat

Kokoo­muk­sen fokus on ensin jaet­ta­van teke­mi­sessä ja vasta sitten jaka­mi­sessa. Tyhjä jääkaappi pysyy nimit­täin tyhjänä, vaikka sen ovea avaisi aamusta iltaan.

Miksi emme raken­taisi Suomeen maail­man inhi­mil­li­sintä mark­ki­na­ta­loutta? Ellei muuten niin siksi, että kun talous toimii, syntyy työtä ja työpaik­koja. Niistä taasen kertyy valtiolle ja kunnille jaet­ta­vaa, jolla voidaan yllä­pi­tää hyvin­voin­ti­pal­ve­luja.

Hyvin­voin­nin yhtälö on oikeas­taan hyvin simp­peli ja järkeen­käypä. Siksi kokoo­mus­lai­suus ei ole itse­kästä ja kylmän­kal­vak­kaa, vaan humaa­neinta poli­tiik­kaa. Se ei ainoas­taan puhu kauniita ja pyri hyvään, se käärii hihat ja tekee hyvää.

Siksi sydän on aina oikealla – satoi tai pais­toi.

2

Taina Geijer

hoitaja

3

Martti Isoviita

Metsätaulouden harjoittaja

4

Olli Petteri Jämsén

Diplomi-Insinööri, Projektipäällikkö

5

Jorma Kivi­ranta

6

Tommi Lunt­tila

Yrittäjä, maa- ja metsätaloustuottaja

7

Kari-Pekka Mikko­nen

Palomies, Luottamusmies

8

Aapo Niemi­nen

Opiskelija

9

Tarja Kyllikki Pulli­nen

parturi-kampaaja /yrittäjä

11

Kati Somiska

Avainasiakaspäällikkö

10

Mikko Somiska

Yrittäjä

12

Mari Turti­nen

Osastosihteeri

13

Markku Wick­strand