Kokoomus.fi
Kokoomus kysyy: Mitä mieltä olet taksi­lii­kenteen vapau­tu­mi­sesta?

Kokoomus kysyy: Mitä mieltä olet taksi­lii­kenteen vapau­tu­mi­sesta?

Julkaistu: 2.7.18 Kysely
    Taksi­lii­kenne vapautui 1.7.2018. Tämä tarkoittaa muun muassa, että taksien määrän sääte­le­mi­sestä luovuttiin, kaikki luvan saamisen edelly­tykset täyttävät voivat saada taksi­luvan ja hinnoittelu vapautui. Toiminnan harjoit­ta­misen edelly­tyksiä ovat jatkossa hyvämai­neisuus, vakava­raisuus, tosia­sial­linen ja pysyvä toimi­paikka Suomessa. Lisäksi kuljet­ta­jalla tulee olla riittävä vuoro­vai­kutus- ja kieli­taito, kyky avustaa toimin­ta­ra­joit­teisia, vähintään vuotta aiemmin saatu B-luokan ajo-oikeus sekä puhdas rikos­tausta.
  • Kenttä on validoin­ti­tar­koi­tuksiin ja tulee jättää koske­mat­to­maksi.

Kokoomus.fi