Kokoomus.fi / Kokoo­mus alueel­lasi / Kokoo­mus Varsi­nais-Suomessa

Kokoo­mus
Varsi­nais-Suomessa

Oletko kiin­nos­tu­nut lähte­mään mukaan kokoo­muk­sen toimin­taan? Haluatko vaikut­taa asioi­hin omalla asui­na­lu­eel­lasi, kunnassa, kaupun­gissa tai muut­taa asioita Suomessa? Ole rohkeasti meihin yhtey­dessä, soita tai tule käymään!

Kokoo­muk­sen Varsi­nais-Suomen alue­toi­misto:
Uuden­maan­katu 19 A
20700 Turku
(vaihde 0207 488 488)

Toimin­nan­joh­taja Juha Ranta­saari
puh. 0207 488 526
juha.rantasaari@kokoomus.fi

www.varsinaissuomenkokoomus.fi