Kokoomus.fi / Kokoo­mus alueel­lasi / Kokoomus Keski-Suomessa

Kokoo­mus
Keski-Suomessa

Oletko kiin­nos­tu­nut lähte­mään mukaan kokoo­muk­sen toimin­taan? Haluatko vaikut­taa asioi­hin omalla asui­na­lu­eel­lasi, kunnassa, kaupun­gissa tai muut­taa asioita Suomessa? Ole rohkeasti meihin yhtey­dessä!

Kokoo­muk­sen alue­toi­misto Keski-Suomessa:
Kaup­pa­katu 5, 40100 Jyväs­kylä
(puhe­lin­vaihde 0207 488 488)

Toimin­nan­joh­taja Eeva-Kaisa Rouhiai­nen
puh. 0207 488 573
eeva-kaisa.rouhiainen@kokoomus.fi

www.keski-suomenkokoomus.fi