Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
94

Nina Niit­ty­vuo­pio

Yrittäjä, företagare

Yrit­täjä Inarin kunnasta (Hippu­puoti ja Luulam­men kahvila). Yhteis­kun­nan toimin­noissa aktii­vi­sesti mukana jo vuosi­kym­me­net. Lapsien myötä ajan­ta­saista tietoa myös nuor­ten elämästä. Koulu­tuk­set yo:n jälkeen matkai­lun ja luon­non parista. Harras­tuk­sina moni­puo­li­nen liikunta yksin ja ryhmissä, tanssi, teat­teri ja käsi­työt. Koti­töitä jaetaan, verhoja ei hirveästi vaih­della. Tykkään touhuta, ottaa kantaa ja kehit­tää. Lappi - asuk­kai­neen, yrityk­si­neen ja ystä­vi­neen - on erit­täin rakas ja arvo­kas moni­kult­tuu­ri­nen, kansain­vä­li­nen, kaunis ja elin­voi­mai­nen - siitä pide­tään jatkos­sa­kin huolta.

Lahjoita

Skip to content