Cookie Settings Our site uses cookies in order for the site to function properly and for your user experience to be even better. You can read more about them use and control their settings.
94

Nina Niit­tyvuo­pio

Yrittäjä, företagare

Yrit­täjä Inarin kunnasta (Hippupuoti ja Luulam­men kahvila). Yhteiskun­nan toimin­noissa akti­ivis­esti mukana jo vuosikymmenet. Lapsien myötä ajan­ta­saista tietoa myös nuorten elämästä. Koulu­tuk­set yo:n jälkeen matkailun ja luon­non parista. Harras­tuksina monipuo­li­nen liikunta yksin ja ryhmissä, tanssi, teat­teri ja käsi­työt. Kotitöitä jaetaan, verhoja ei hirveästi vaihdella. Tykkään touhuta, ottaa kantaa ja kehit­tää. Lappi - asukkaineen, yrityksi­neen ja ystävi­neen - on erit­täin rakas ja arvokas monikult­tuuri­nen, kansain­vä­li­nen, kaunis ja elin­voimainen - siitä pide­tään jatkos­sakin huolta.

Donate

Skip to content