Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
94

Nina Niit­tyvu­o­pio

Yrittäjä, företagare

Yrit­täjä Inarin kunnasta (Hippu­puoti ja Luulam­men kahvila). Yhte­is­kun­nan toimin­no­issa akti­i­vi­sesti mukana jo vuosi­kym­me­net. Lapsien myötä ajan­ta­sa­ista tietoa myös nuor­ten elämästä. Koulutuk­set yo:n jälkeen matka­i­lun ja luon­non parista. Harrastuksina moni­pu­o­li­nen liikunta yksin ja ryhmissä, tanssi, teat­teri ja käsi­työt. Koti­tö­itä jaetaan, verhoja ei hirveästi vaih­della. Tykkään touhuta, ottaa kantaa ja kehit­tää. Lappi - asuk­ka­i­neen, yrityk­si­neen ja ystä­vi­neen - on erit­täin rakas ja arvo­kas moni­kult­tu­u­ri­nen, kansa­in­väli­nen, kaunis ja elin­vo­i­mai­nen - siitä pide­tään jatkos­sa­kin huolta.

Donate

Skip to content