Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
93

Joni Määttä

Kauppatieteiden opiskelija

Olen 23-vuotias kemi­läi­nen kaup­pa­tie­teen opis­ke­lija, kaupun­gin­val­tuu­tettu ja Lapin Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­taja. Haluai­sin elää sellai­sessa Suomessa jossa jokai­sella, riip­pu­matta lähtö­koh­dista, on aidot mahdol­li­suu­det tavoi­tella omia unel­mi­aan. Kestävä talous­kasvu, korkea työl­li­syys ja hyvin­voi­vat ihmi­set muodos­ta­vat keske­nään pohjan hyvin­voi­valle Suomelle. Kaikki pide­tään menossa mukana, elämä mais­tuu hyvältä ja työn, sekä muun arjen teke­mi­sen kautta kaikki saavat kantaa kortensa kekoon.

Lahjoita

Skip to content