Cookie Settings Our site uses cookies in order for the site to function properly and for your user experience to be even better. You can read more about them use and control their settings.
93

Joni Määttä

Kauppatieteiden opiskelija

Olen 23-vuotias kemiläi­nen kaup­pati­eteen opiske­lija, kaupung­in­val­tu­utettu ja Lapin Kokoomus­nuorten puheen­jo­htaja. Halu­aisin elää sell­aisessa Suomessa jossa jokaisella, riip­pumatta lähtöko­hdista, on aidot mahdol­lisu­udet tavoitella omia unelmi­aan. Kestävä talouskasvu, korkea työl­lisyys ja hyvin­voivat ihmiset muodosta­vat keskenään pohjan hyvin­voivalle Suomelle. Kaikki pide­tään menossa mukana, elämä mais­tuu hyvältä ja työn, sekä muun arjen tekemisen kautta kaikki saavat kantaa kortensa kekoon.

Donate

Skip to content