Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
93

Joni Määttä

Kauppatieteiden opiskelija

Olen 23-vuotias kemi­lä­i­nen kaup­pa­ti­e­teen opis­ke­lija, kaupungin­valtu­u­tettu ja Lapin Kokoomus­nu­or­ten puheen­joh­taja. Halu­ai­sin elää sellai­sessa Suomessa jossa joka­i­sella, riippu­matta lähtökoh­dista, on aidot mahdol­li­su­u­det tavo­i­tella omia unel­mi­aan. Kestävä talous­kasvu, korkea työl­li­syys ja hyvin­vo­i­vat ihmi­set muod­osta­vat keske­nään pohjan hyvin­vo­i­valle Suomelle. Kaikki pide­tään menossa mukana, elämä maistuu hyvältä ja työn, sekä muun arjen teke­mi­sen kautta kaikki saavat kantaa kortensa kekoon.

Donate

Skip to content