Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
98

Ilkka-Petri Väli­talo

Erikoislääkäri

Olen 36-vuotias rova­nie­me­läi­nen erikois­lää­käri. Päivä­työ­näni työter­veys­huol­lon erikois­lää­kä­rinä hoidan ihmis­ten tervey­son­gel­mia ja edis­tän paikal­lis­ten yritys­ten kanssa työky­kyyn ja -turval­li­suu­teen liit­ty­viä asioita. Toimin myös Lapin hyvin­voin­tia­lu­een alue­hal­li­tuk­sessa. Tykkään olla paita hiessä juok­se­massa, hiih­tä­mässä ja pelaa­massa. Toisaalta pötkö­tel­len ja lukien. Olen ensi­si­jai­sesti lääkäri, joka on pereh­ty­nyt työhön ja yhteis­kun­nan toimin­taan, enkä ole täysin “poli­ti­koi­tu­nut”. Tämän vuoksi uskon pystyäni tuomaan suoma­lai­seen päätök­sen­te­koon uutta ja raikasta näke­mystä.

Lahjoita

Skip to content