Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
98

Ilkka-Petri Väli­talo

Erikoislääkäri

Olen 36-vuotias rovani­e­me­lä­i­nen eriko­islääkäri. Päivätyönäni työter­veys­hu­ol­lon eriko­islääkä­rinä hoidan ihmis­ten tervey­song­el­mia ja edistän paikal­lis­ten yritys­ten kanssa työkykyyn ja -turvalli­su­u­teen liit­ty­viä asio­ita. Toimin myös Lapin hyvin­vo­in­ti­alu­een alue­hal­li­tuksessa. Tykkään olla paita hiessä juok­se­massa, hiihtä­mässä ja pelaa­massa. Toisaalta pötkö­tel­len ja lukien. Olen ensi­si­jai­sesti lääkäri, joka on perehtynyt työhön ja yhte­is­kun­nan toimin­taan, enkä ole täysin “poli­ti­ko­i­tu­nut”. Tämän vuoksi uskon pystyäni tuomaan suoma­lai­seen päätöksen­te­koon uutta ja raikasta näke­my­stä.

Donate

Skip to content