Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
90

Antti Kaar­lela

Yrittäjä

Kolme vaali­tee­mani: 1. Työn teke­mi­nen on hyvin­voi­van yhteis­kun­nan edel­ly­tys. Työn­te­ke­mi­sen tulee olla teki­jäl­leen myös kannat­ta­vaa. Käteen jäävän palka­no­suu­den tulee kasvaa, jotta ihmi­nen voi itse päät­tää mihin työnsä hedel­mät haluaa käyt­tää. Työpai­kat synty­vät kehit­ty­vistä ja hyvin­voi­vista yrityk­sistä, joten niiden toimin­tae­del­ly­tyk­set tulee turvata. 2. Vakaa talous on kaiken toimin­nan perusta. Emme voi elää jatku­vasti velaksi. Talous­kas­vulla voidaan rahoit­taa osa nykyi­sin ylisuu­rista julki­sista menoista. Tarvit­semme myös meno­ku­ria, jotta voimme elää niillä varoilla, jotka suoma­lai­set pysty­vät teke­mään työllä ja yrit­tä­mi­sellä. En kannata veron­ko­ro­tuk­sia. 3. Siir­rymme Natoon. Meidän tulee olla aktii­vi­nen osa puolus­tus­liit­toa ja muis­taa samalla hoitaa oma tont­timme. Reser­vin koulut­ta­mi­nen on todella tärkeä asia. Tiedus­te­lu­toi­minta ja raja­val­vonta tulee olla kunnossa. Jengiy­ty­mis-kehi­tys tulee saada aisoi­hin. Polii­sien määrän korot­ta­mi­nen Kokoo­muk­sen tavoi­te­ta­solle on tärkeää.

Lahjoita

Skip to content