Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
90

Antti Kaar­lela

Yrittäjä

Kolme vaali­te­e­mani: 1. Työn teke­mi­nen on hyvin­vo­i­van yhte­is­kun­nan edel­ly­tys. Työn­te­ke­mi­sen tulee olla tekijäl­leen myös kannatta­vaa. Käteen jäävän palka­no­su­u­den tulee kasvaa, jotta ihmi­nen voi itse päät­tää mihin työnsä hedel­mät haluaa käyt­tää. Työpai­kat synty­vät kehit­ty­vistä ja hyvin­vo­i­vista yrityk­si­stä, joten niiden toimin­ta­e­del­lytyk­set tulee turvata. 2. Vakaa talous on kaiken toimin­nan perusta. Emme voi elää jatku­vasti velaksi. Talous­kas­vulla voidaan raho­it­taa osa nyky­i­sin ylisu­u­rista julki­sista meno­ista. Tarvit­semme myös meno­ku­ria, jotta voimme elää niillä varoilla, jotka suoma­lai­set pysty­vät teke­mään työllä ja yrittä­mi­sellä. En kannata veron­ko­ro­tuksia. 3. Siir­rymme Natoon. Meidän tulee olla akti­ivi­nen osa puolustus­li­it­toa ja muistaa samalla hoitaa oma tont­timme. Reser­vin koulut­ta­mi­nen on todella tärkeä asia. Tiedus­telu­to­i­minta ja raja­val­vonta tulee olla kunnossa. Jengiyty­mis-kehi­tys tulee saada aiso­i­hin. Poli­i­sien määrän korot­ta­mi­nen Kokoomuk­sen tavo­i­te­ta­solle on tärkeää.

Donate

Skip to content