Kokoomus.fi / Edus­ta­jis­to­vaa­lit 2020

Edus­ta­jis­to­vaa­lit
2020

Eihän tässä ole mitään järkeä!

Opis­ke­li­joi­den työn­te­koa rajoi­te­taan mata­lilla tulo­ra­joilla ja läsnä­olo­pa­koilla. Psyko­lo­gil­le­kin joutuu jonot­ta­maan jopa vuoden. 

Opis­ke­li­joi­den tulee voida keskit­tyä opis­ke­luun, ja hyvä turva­verkko esimer­kiksi mielen­ter­vey­son­gel­mien varalta on turvat­tava tera­pia­ta­kuulla. Mahdol­lis­te­taan kuiten­kin työn­teko opis­ke­lun ohella niille, jotka töitä halua­vat tehdä. Luovu­taan siis turhista läsnä­olo­pa­koista ja noste­taan tulo­ra­joja!

Tule mukaan teke­mään muutosta! Lähde ehdolle edari­vaa­leissa.

Kiin­nos­taako ehdok­kuus edari­vaa­leissa? Jätä tietosi alle, niin kerromme lisää!

Ehdolle edari­vaa­leissa 2020?