MENU
Kategoria: Eduskun­nassa nyt

Kategoria: Eduskun­nassa nyt


Kansan­edustaja Jaskari: Budjet­tie­sitys luo uskoa julkisen talouden tasapainon saavut­ta­mi­sesta

09.08.2017 Eduskunnassa nyt, Politiikka, Talous

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryh­mältä avauksia työn ja yrittä­jyyden edistä­mi­seksi

14.07.2016 Eduskunnassa nyt, Politiikka

Kokoomus valitsi eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­joh­ta­jiksi Jukka Kopran, Ben Zyskowiczin ja Sari Raassinan

23.06.2016 Eduskunnassa nyt

Muutoksia kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmään: Orpo, Risikko, Grahn-Laasonen ja Mykkänen minis­te­reiksi

21.06.2016 Eduskunnassa nyt

Kokoomus.fi