• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­mus r.p. 100 vuotta – Aurin­ko­ran­ni­kon kokoo­mus ry 20 vuotta
  Twiittaa

  Kokoo­mus r.p. 100 vuotta – Aurin­ko­ran­ni­kon kokoo­mus ry 20 vuotta

  Julkaistu: 15.05.2018 Uncategorized

  KUTSU!

  Tämä vuosi on  Juhla­vuosi. Puolu­eemme Kansal­li­nen Kokoo­mus r.p. viet­tää 100-vuotis­juh­li­aan joulu­kuussa. Espan­jan Fuen­gi­ro­lassa Aurin­ko­ran­ni­kon Kokoo­mus ry viet­tää 20-vuotis­juh­li­aan marras­kuussa.

  Meillä on ilo kutsua Teidät Aurin­ko­ran­ni­kolle viet­tä­mään tätä arvo­kasta juhlaa kans­samme lauan­taina 03.11.2018. Juhla­pu­heen pitää kokoo­muk­sen kunnia­pu­heen­joh­taja Ilkka Suomi­nen.

  Matkal­lanne Aurin­ko­ran­ni­kolla voitte tutus­tua erilai­siin kiin­nos­ta­viin kohtei­siin. Suoma­lai­nen matka­toi­misto Viajes Meria­tur https://meriatur.com/ auttaa Teitä järjes­te­lyissä.

  Lisä­tie­toja meistä löydätte: http://www.aurinkokokoomus.fi/ ja www.facebook.com/aurinkokokoomus

  Aurin­ko­ran­ni­kon Kokoo­mus ry:n halli­tuk­sen puolesta hyvää kevättä toivot­taen,
  Matti Kairi
  Puheen­joh­taja
  matti.kairi@gmail.com