Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kokoo­mus r.p. 100 vuotta – Aurin­ko­ran­ni­kon kokoo­mus ry 20 vuotta

Kokoo­mus r.p. 100 vuotta – Aurin­ko­ran­ni­kon kokoo­mus ry 20 vuotta

Julkaistu:

KUTSU!

Tämä vuosi on  Juhla­vuosi. Puolu­eemme Kansal­li­nen Kokoo­mus r.p. viet­tää 100-vuotis­juh­li­aan joulu­kuussa. Espan­jan Fuen­gi­ro­lassa Aurin­ko­ran­ni­kon Kokoo­mus ry viet­tää 20-vuotis­juh­li­aan marras­kuussa.

Meillä on ilo kutsua Teidät Aurin­ko­ran­ni­kolle viet­tä­mään tätä arvo­kasta juhlaa kans­samme lauan­taina 03.11.2018. Juhla­pu­heen pitää kokoo­muk­sen kunnia­pu­heen­joh­taja Ilkka Suomi­nen.

Matkal­lanne Aurin­ko­ran­ni­kolla voitte tutus­tua erilai­siin kiin­nos­ta­viin kohtei­siin. Suoma­lai­nen matka­toi­misto Viajes Meria­tur https://meriatur.com/ auttaa Teitä järjes­te­lyissä.

Lisä­tie­toja meistä löydätte: http://www.aurinkokokoomus.fi/ ja www.facebook.com/aurinkokokoomus

Aurin­ko­ran­ni­kon Kokoo­mus ry:n halli­tuk­sen puolesta hyvää kevättä toivot­taen,
Matti Kairi
Puheen­joh­taja
matti.kairi@gmail.com

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

5.6.2024

Lasten ja nuor­ten tera­pia­ta­kuu etenee – aikuis­ten tärkein tehtävä on silti ehkäistä ongel­mia joka päivä

Toissa päivänä istuimme alue­val­tuus­ton kanssa lähes kahdek­san tuntia. Hyvin­voin­tia­lu­een asiat­kin olivat paina­via. Talou­den sijaan teen noston lasten ja nuor­ten mielen­ter­vey­destä,

Skip to content