Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kokoo­mus r.p. 100 vuotta – Aurin­ko­ran­ni­kon kokoo­mus ry 20 vuotta

Kokoo­mus r.p. 100 vuotta – Aurin­ko­ran­ni­kon kokoo­mus ry 20 vuotta

Julkaistu:

KUTSU!

Tämä vuosi on  Juhla­vuosi. Puolu­eemme Kansal­li­nen Kokoo­mus r.p. viet­tää 100-vuotis­juh­li­aan joulu­kuussa. Espan­jan Fuen­gi­ro­lassa Aurin­ko­ran­ni­kon Kokoo­mus ry viet­tää 20-vuotis­juh­li­aan marras­kuussa.

Meillä on ilo kutsua Teidät Aurin­ko­ran­ni­kolle viet­tä­mään tätä arvo­kasta juhlaa kans­samme lauan­taina 03.11.2018. Juhla­pu­heen pitää kokoo­muk­sen kunnia­pu­heen­joh­taja Ilkka Suomi­nen.

Matkal­lanne Aurin­ko­ran­ni­kolla voitte tutus­tua erilai­siin kiin­nos­ta­viin kohtei­siin. Suoma­lai­nen matka­toi­misto Viajes Meria­tur https://meriatur.com/ auttaa Teitä järjes­te­lyissä.

Lisä­tie­toja meistä löydätte: http://www.aurinkokokoomus.fi/ ja www.facebook.com/aurinkokokoomus

Aurin­ko­ran­ni­kon Kokoo­mus ry:n halli­tuk­sen puolesta hyvää kevättä toivot­taen,
Matti Kairi
Puheen­joh­taja
matti.kairi@gmail.com

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.2.2024

Timo Heino­nen: Suomen viesti Natossa on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turval­li­suutta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­neu­vos­ton selon­te­koon edus­kun­nalle Puolus­tus­voi­mien osal­lis­tu­mi­sesta Naton rauhan ajan yhtei­sen puolus­tuk­sen tehtä­viin vuonna 2024. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Me liityimme

21.2.2024

Pekka Toveri: Vank­ku­ma­ton ja horju­ma­ton tuki Ukrai­nalle on elinehto Euroo­pan turval­li­suu­delle

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe ajan­koh­tais­kes­kus­te­lussa Ukrai­nan tilan­teesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Arvoisa puhe­mies,  Slava Ukraini. Kunnia Ukrai­nalle.  728 päivää sitten Venäjä käyn­nisti hyök­käys­so­dan

20.2.2024

Saara-Sofia Sirén: Työmark­ki­na­uu­dis­tuk­sia ei tehdä ketään vastaan, vaan Suomen puolesta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen aiheut­ta­masta työmark­ki­na­kaa­ok­sesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa työmark­ki­na­jär­jes­töillä on tärkeä rooli työeh­to­so­pi­mus­ten neuvot­te­li­joina. TES-neuvot­­te­­luissa työn­te­ki­jöille pyri­tään

Skip to content