Grahn-Laasonen ja Toivakka: Enemmän vanhempainvapaata, vähemmän kotihoidon tukea

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka esittävät kotihoidon tuen lyhentämistä ja vanhempainvapaan pidentämistä.

Vanhempainvapaan pidentäminen tukisi pienten lasten vanhempia taloudellisesti. Isiä tulisi kannustaa pitämään siitä merkittävämpi osuus. Kotihoidon tuen lyhentäminen parantaisi naisten työmarkkina-asemaa. Vaihtoehtoisesti tuen voisi kahden vanhemman perheissä jakaa vanhempien kesken.

”Tarvitsemme tekoja työelämän tasa-arvon edistämiseksi. Naisten työmarkkina-aseman paraneminen sekä vanhemmuuden vastuiden ja kustannusten jakaminen eivät tapahdu itsestään”, ministerit muistuttavat.

Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna pitkät ja hyvin tuetut perhevapaat, joihin kuuluvat vanhempainvapaat ja hoitovapaat. Tällä hetkellä 93 prosenttia kotihoidon tuen käyttäjistä on naisia, mikä tarkoittaa hoivavastuun kerääntymistä Suomessa naisille. Vuonna 2015 kotihoidon tukea sai 102 400 naista ja 7 600 miestä.

Ministerit katsovat, että naisten ja miesten väliset erot palkoissa ja eläkkeissä ovat vakavia ongelmia, joihin on löydettävä ratkaisuja.

”Kokoomus haluaa, että perheillä on valinnanvapaus. Kysymme kuitenkin, tuleeko meidän tukijärjestelmällä kannustaa naisia jäämään pois työelämästä todella pitkäksi aikaa. Ehdotamme ansiosidonnaisen vanhempainvapaan pidentämistä ja samalla kotihoidon tuen lyhentämistä. Vaihtoehtoisesti kotihoidon tuen voisi kahden vanhemman perheissä jakaa niin, että isille olisi oma kiintiö”, ministerit arvioivat.

”Valtaosa kotihoidon tuen käyttäjistä on naisia. Siksi juuri äidit ovat isiä useammin pitkään poissa työelämästä. Tämä vaikuttaa kaikkien naisten mahdollisuuksiin uralla, kun asenteena on, että poissaolot koskevat erityisesti naisia”, Grahn-Laasonen ja Toivakka sanovat.

Ministerit katsovat, että jos kotihoidon tukeen tehdään muutoksia, samalla tulee huolehtia päivähoitopaikkojen riittävyydestä. Tulevaisuuden tavoitteena tulisi olla maksuton varhaiskasvatus.

”Varhaiskasvatus on paitsi hoivaa ja turvaa, myös tavoitteellista pedagogista toimintaa, jota tehdään ammattimaisesti. Varhaiskasvatus on osa koulutusjärjestelmäämme.  OECD:n arvioiden mukaan varhaiskasvatus on vaikuttavinta koulutusta. Kokoomus haluaa kehittää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja lisätä lastentarhanopettajien koulutusmääriä yliopistoissa”, ministerit painottavat.

Grahn-Laasonen ja Toivakka pitävät toivottavana, että mahdollisimman moni lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen. Suomessa osallistuminen on EU-tason alapuolella erityisesti vähävaraisissa perheissä. Varhaiskasvatuksen maksuttomuudella tuettaisiin tavoitteen toteutumista ja lisättäisiin tasa-arvoa.

”Tavoittelemme tasa-arvoisempaa työelämää. Työelämän kuuluu olla perheystävällisempää. Osa-aikatyön ja etätyön mahdollisuudet sekä työnantajan joustamisen tulee kuulua tämän päivän työelämään”, sanovat Toivakka ja Grahn-Laasonen.