Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
218

Susanna Kisner

sairaanhoitaja, TtM, yrittäjä

Perhe­kes­kei­nen ja kansain­vä­li­nen tervey­sa­lan osaaja

Lahjoita

Susanna Kisner on monien vaalien konkari, joka on erikois­tu­nut erityi­sesti tervey­den, hyvin­voin­nin, elin­voi­man ja yrit­tä­jyy­den teemoi­hin.

Piela­ve­deltä lähtöi­sin olevalla Kisne­rillä on vahva kansain­vä­li­nen ja kieli­tai­toi­nen tausta – Kisner on asunut muun muassa 10 vuotta Yhdys­val­loissa ja 2 vuotta Saksassa. Kisner on sairaan­hoi­taja ja terveys­tie­tei­den mais­teri, joka on työs­ken­nel­lyt 12 vuotta lasten­suo­je­lu­työssä.

Viimei­set vuodet Kisner on asunut Oulussa uusper­hei­neen, johon kuuluu tällä hetkellä 8 lasta. Osa on biolo­gi­sia ja osa on sijoi­tettu lasten­suo­je­lun kautta perhe­hoi­toon Kisne­rin perhee­seen. 12 vuoden aikana perheessä on asunut yhteensä noin 60 lasten­suo­je­lun sijoit­ta­maa lasta. Kisne­rillä on siis vakuut­ta­vaa osaa­mista lasten ja nuor­ten hyvinvoinnista.Kisner kuvai­lee­kin itse­ään suku- ja perhe­kes­kei­seksi. Tämän lisäksi hänen sydän­tään lähellä ovat liikunta, hyvän teke­mi­nen, erilai­set kult­tuu­rit ja nykyi­sin myös asun­to­si­joit­ta­mi­nen.

Skip to content