Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Sirpa Pietikäinen Kokoomus
220

Sirpa Pieti­käi­nen

Europarlamentaarikko, KTM

Kestä­vän kehi­tyk­sen, tasa-arvon ja ilmas­to­po­li­tii­kan uranuur­taja

Lahjoita

“Hän sanoo mitä tekee ja tekee mitä sanoo.” Tämä ei voisi sopia parem­min kuvaa­maan yhtä Suomen koke­neim­mista Eurooppa-polii­ti­koista, Sirpa Pieti­käistä.

Pieti­käi­sen poliit­tista uraa leimaa erityi­sesti omis­tau­tu­mi­nen työlle ympä­ris­tön ja tasa-arvon hyväksi. Hän ymmär­tää myös tarpeen uudis­taa Euroo­pan taloutta sellai­seen kuntoon, että pystymme selviy­ty­mään koko ihmis­kun­nan suurista haas­teista. 

Samaan aikaan on voitet­tava ilmas­ton­muu­tos, pysäy­tet­tävä luon­to­kato ja varmis­tet­tava ihmi­soi­keu­det ja hyvin­voin­tiyh­teis­kunta myös tule­ville suku­pol­ville. Pieti­käi­nen on tehnyt Euroo­pan Parla­men­tissa töitä näiden ja monien muiden aihei­den parissa jo vuodesta 2008.Kotioloissa Pieti­käi­sen aika kuluu muun muassa luke­mi­sen ja puutar­ha­töi­den parissa sekä kissan kanssa touhu­tessa. Vapaa-aikaansa hän käyt­tää lisäksi kansa­lais­jär­jes­tö­toi­min­nassa. Hän on muun muassa Mart­ta­lii­ton puheen­joh­taja.

Skip to content