Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
89

Reijo Jylhä

Akatemiapäällikkö, KM

Hyvin­voin­nista hyvään teke­mi­seen. Olen 62-vuotias urhei­lun ja liikun­nan ammat­ti­lai­nen Rova­nie­meltä, Rova­nie­men kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen ja kasva­tus­tie­teen mais­teri. Olen koko työurani tehnyt töitä urhei­lun, ihmis­ten hyvin­voin­nin ja koko elämän mittai­sen hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seksi. Kansan­edus­ta­jana teen töitä lappi­lais­ten eteen ja tavoit­tee­nani on erityi­sesti: 1. Liike on lääke. Enem­män arki­lii­kun­taa. 2. Perheille tukea. Lasten, nuor­ten ja aikuis­ten hyvin­voin­nin yksikkö on perhe. 3. Yrit­tä­jän leipä helpom­min pöytään: keven­ne­tään yrit­tä­jien vero­tusta ja helpo­te­taan työl­lis­tä­mistä.

Lahjoita

Skip to content