Cookie Settings Our site uses cookies in order for the site to function properly and for your user experience to be even better. You can read more about them use and control their settings.
89

Reijo Jylhä

Akatemiapäällikkö, KM

Hyvin­voin­nista hyvään tekemiseen. Olen 62-vuotias urheilun ja liikun­nan ammat­ti­lainen Rovaniemeltä, Rovaniemen kaupung­in­hal­li­tuk­sen jäsen ja kasva­tusti­eteen mais­teri. Olen koko työu­rani tehnyt töitä urheilun, ihmis­ten hyvin­voin­nin ja koko elämän mittaisen hyvin­voin­nin edis­tämiseksi. Kansane­dus­ta­jana teen töitä lappi­lais­ten eteen ja tavoit­teenani on erityis­esti: 1. Liike on lääke. Enem­män arkili­ikun­taa. 2. Perheille tukea. Lasten, nuorten ja aikuis­ten hyvin­voin­nin yksikkö on perhe. 3. Yrit­täjän leipä helpom­min pöytään: keven­netään yrit­täjien vero­tusta ja helpote­taan työl­listämistä.

Donate

Skip to content