Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Mika Kasonen Kokoomus
216

Mika Kaso­nen

Ylikonstaapeli, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Kolmen koiran Mika Kaso­nen haluaa vahvis­taa EU:n krii­si­kes­tä­vyyttä

Lahjoita

Mika Kaso­nen on Vantaan kaupun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja ja ylikons­taa­peli Helsin­gissä. Perhee­seen kuulu­vat myös vaimo, koului­käi­nen tytär ja kolme koiraa: yksi suomen­ajo­koira ja kaksi karkea­kar­vaista mäyrä­koi­raa. 
 
Kaso­sen mielestä Euroo­pan sisäistä turval­li­suutta ja krii­si­val­miutta on vahvis­tet­tava. Hänen mukaansa Nato-jäse­nyy­destä huoli­matta Suomen täytyy pitää yllä uskot­ta­vaa puolus­tusta.  
 
Kaso­sen sydäntä lähellä ovat maa- ja metsä­ta­lou­teen, metsäs­tyk­seen ja reser­vi­läis­toi­min­taan liit­ty­vät asiat, joihin hän haluaa erityi­sesti EU:ssa vaikut­taa. 
Niissä Kaso­nen ajaa lähei­syys­pe­ri­aa­tetta, eli sitä, että ylikan­sal­li­sen päätök­sen­teon sijaan päätök­siä pitää voida tehdä kansal­li­sesti mahdol­li­sim­man paljon. EU:n talous­po­li­tii­kassa Kaso­nen vastus­taa jäsen­mai­den yhteis­vel­koja.  
 
Kaso­sen harras­tuk­siin kuuluu metsäs­tyk­sen ja kalas­tuk­sen lisäksi liikunta erinäi­sissä muodoissa sekä shakki.

Skip to content