Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
227

Janne Sankelo

Toimitusjohtaja, maaseutuyrittäjä

Juureva ja koke­nut biota­lou­den ja ener­gia-alan osaaja

Lahjoita

Janne Sankelo on monen työuran ja monen alan mies: Hän on koulu­tuk­sel­taan kasva­tus­tie­teen mais­teri, jolla on koke­musta niin opet­ta­jan, rehto­rin kuin koulu­toi­men­joh­ta­jan tehtä­vistä. Nyky­ään hän toimii Suomen kalan­kas­vat­ta­ja­lii­ton toimi­tus­joh­ta­jana.

Janne Sankelo on myös koti­ti­lansa Fränti-Kuja­lan isäntä. Kortes­jär­vellä sijait­se­vaa tilaa isän­nöi nyt jo yhdes­toista suku­polvi. Sanke­lon perhee­seen kuulu­vat vaimo ja neljä poikaa, joista vanhin on jo työelä­mässä.

Sankelo on valittu kahdesti edus­kun­taan. Poliit­ti­sen uran varrelta ansio­luet­te­loon on sen lisäksi tart­tu­nut mm. puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­juus ja kahdet hallitusneuvottelut.Suomalaisen maa- ja metsä­ta­lou­den ääni kuuluu EU-päätök­sen­teossa parhai­ten, jos äänen käyt­täjä tietää, mistä puhuu. Janne Sankelo on tähän vastuuseen enem­män kuin valmis. Hänen tunnus­lauseensa on “Kolmen A:n luot­to­mies” – arvot, alueet, aate.

Skip to content