Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Sakari Pääkkö Kokoomus
222

Sakari Pääkkö

Talouspoliittinen asiantuntija, VTK

Sakari Pääkkö on 29-vuotias kuopio­lai­nen alue- ja kunta­päät­täjä.

Lahjoita

Sakari Pääkkö on 29-vuotias kuopio­lai­nen alue- ja kunta­päät­täjä. Pääkkö toimii muun muassa Pohjois-Savon maakun­ta­hal­li­tuk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jana ja valtuu­tet­tuna Kuopion kaupun­gin­val­tuus­tossa sekä Pohjois-Savon hyvin­voin­tia­lu­een alue­val­tuus­tossa.

Pääkkö työs­ken­te­lee Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mällä talous­po­liit­ti­sena asian­tun­ti­jana. Aiem­min Pääkkö on työs­ken­nel­lyt muun muassa projek­ti­pääl­lik­könä sekä vanhus- ja vammais­pal­ve­lu­jen suun­nit­te­li­jana.

Koulu­tuk­sel­taan Pääkkö on valtio­tie­tei­den kandi­daatti talous­tie­teestä. Pääkkö on opis­kel­lut Turun yliopis­tossa ja viimeis­te­lee mais­te­rio­pin­toja terveys­ta­lous­tie­teestä Itä-Suomen yliopis­toon.

Pääkkö on toimi­nut aktii­vi­sesti myös Kokoo­muk­sessa, muun muassa Kokoo­muk­sen Savo-Karja­lan piirin puheen­joh­ta­jana ja Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton ja -halli­tuk­sen jäse­nenä.

Pääkkö harras­taa avan­to­uin­tia, ruoan­lait­toa sekä lenk­kei­lyä. Pääkkö puhuu suomen lisäksi englan­tia, saksaa ja ruot­sia.

Skip to content